неделя, 23 Юли 2018 01:38ч.

Топлоизолационни плоскости MONODUR  S

Топлоизолационните плоскости MONODUR тип S са са произведени от специален стабилизиран експандиран пенополистирен MONODUR  с обемно тегло 25 кг/м3, и притежават по-добри механични храктеристики и по-нисък  коефициент на топлопроводност.

Едно от основните предимства на топлоизолационните плостости от СЕПС МОНОДУР е тяхната дълготрайност и устойчивост във времето.
 

Специално обработената грапава повърхност на плоскостите MONODUR тип S и каналите по повърхността им осигуряват отлично сцепление със строителните разтвори - лепила, шпакловки, мазилки и бетон.
Застъпването на отделните плоскости със стъпаловиден фалц предпазва от загуби на топлина през фугите между тях.


Оптимален ефект от ползването на топлоизолационните плоскости MONODUR тип S се постига при прилагането им за:

Външна топлоизолация на фасадни стени и конструктивни елементи - топлинни мостове.
Вътрешна топлоизолация на стени и тавани.
Топлоизолация на скатни покриви - керемидени и други, с дървена или стоманобетонова конструкция.
Топлоизолация на подове и тавани при междуетажни подови конструкции с дървен гредоред.
Топлоизолация на носещи конструктивни елементи - греди, колони, шайби, плочи, представляващи топлинни мостове. Могат да се влагат и като оставащ кофраж.
Топлоизолация на подове с повишено експлоатационно натоварване в жилищни, търговски и офисни помещения.
Топлоизолация на плоски и скатни покриви с високо натоварване на топлоизолацията от горните слоеве - замазки, настилки, тежки керемиди и други.
Топлоизолация на подове с подово отопление.

MONODUR тип S Технически характеристики
Параметри Дименсии Стойности
Обемно тегло kg/m3 ± 10% 25.00

Коефициент на топлопроводност -  λ10
Измерени стойности

W/m°K 0.029

Коефициент на топлопроводност -  λR
Изчислителни стойности

W/m°K 0.036
Число на дифузното съпротивление на преминаване на водните пари - μ - 40 - 70
Якост на натиск при деформация 10 % N/mm2 0.180
Якост на огъване N/mm2 0.450
Водопоглъщаемост по обем при потапяне 24 ч % 0.50
Група на горимост   Самозагасващ материал

 

Тип

Размери
cmx cm x cm

Оформяне на ръбовете Опаковка
m2 в пакет Плочи в пакет
MONODUR тип S

200 х 60 х 2.5
200 х 60 х 3.0
200 х 60 х 4.0
200 х 60 х 5.0
200 х 60 х 6.0
200 х 60 х 7.0
200 х 60 х 8.0
200 х 60 х 10.0
 

 

по дългата страна

19.20
16.80
12.00
9.60
8.40
7.20
6.00
4.80
 
 16
14
10
8
7
6
5
4

Размери и дебелини извън стандартните се произвеждат и доставят по поръчка.
Топлоизолационни плоскости MONODUR тип S в момента не се поддържат на склад, доставят се по заявка при количества над 50 м3.

 

"Алфатон" © 1999-2018

Valid XHTML 1.0 Strict

Valid CSS!